AUTOMATYZACJA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

ZYSKUJESZ:

Skrócenie czasu pracy nad rozwiązaniami IT

Wdrożenia bez ograniczania dostępności Twoich produktów i usług

Lepszą komunikację między zespołami, łączenie różnych sposobów pracy

Możliwość współpracy różnych aplikacji i narzędzi stosowanych przez zespoły projektowe

Łatwe testowanie, rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań

Obserwowanie rozwoju projektu w czasie rzeczywistym

Pełna kontrola nad zmianami

Oprogramowanie jest wszechobecne - w domu, środkach transportu, miejscu pracy. Służy rozwiązywaniu złożonych zagadnień, ułatwia codzienne funkcjonowanie, zapewnia rozrywkę. Cykl życia aplikacji jest jednak krótki. By w szybko zmieniającym się świecie nadal pozostawały funkcjonalne, należy je nieustannie unowocześniać. To nieprzerwany proces aktualizacji i planowania zmian. Platforma Puppet automatyzuje cały proces tworzenia oprogramowania czy jego rozwoju. To pojedyncze narzędzie jest w stanie połączyć odmienne sposoby pracy zaangażowanych zespołów, umożliwia łatwe testowanie, rozwój i wdrożenie nowych rozwiązań. Co ważne, rozwój projektu obserwujesz w czasie rzeczywistym. Innymi słowy - uczestniczysz w zmianie. Platforma Puppet pozwala wdrażać nowe rozwiązania bez konieczności ograniczania dostępności Twojej infrastruktury i oprogramowania niezbędnego w codziennej działalności.

Automatyzacja procesów

Rozwijaj, testuj, wdrażaj i monitoruj efekty. A co najważniejsze skróć czas pracy nad rozwiązaniem IT. Platforma Ansible uwalnia moce przerobowe zespołów. Koniec z powtarzaniem w kółko tych samych zadań i blokowaniem procesu realizacji projektu IT. Platforma Ansible umożliwi zespołom poświęcenie większej ilości czasu na kluczowe elementy zadania, będą się lepiej komunikować, sprawniej wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami. Ansible to przestrzeń spajająca różnorodne aplikacje i narzędzia używane przez zespoły. Platforma Ansible napędza zmiany, zwiększając produktywność zespołów.