Opinia 1

Idąc za poleceniem nawiązaliśmy współpracę z firmą, o której dotąd nie słyszeliśmy i której nie znaliśmy. Black Rack w ciągu dwóch tygodni wyprowadził nas z kryzysu i ku naszemu zdziwieniu, serwis dawał sobie radę z kolejnymi cyberatakami. Uznaliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach i nawiązaliśmy stałą współpracę. Firma ta do dziś zarządza naszymi serwerami. Wspiera nas w działaniach rozwojowych i zaskakuje dobrymi pomysłami. Są skuteczni, a ich praca wciąż poprawia efektywność działania naszych systemów. Black Rack to osoby, które koncentrują się na wsparciu biznesu, a widząc nasze kolejne wyzwania, biorą na siebie odpowiedzialność za nie. To ludzie, którzy koncentrują się nie tyle na umowach i ofertach, co na byciu efektywnymi tu i teraz.